Wat is lymfedrainage?

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht: ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (vb. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (vb. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (vb. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Wil je meer weten over Lymfedrainage?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak of voor meer informatie rond lymfedrainage en welke voordelen dit voor jou kan hebben.

Neem contact op met ons

Verschillende types oedeem

Lipoedeem

Lipoedeem is een stoornis in de aanmaak van vetweefsel en ook de afvoer van vocht via de lymfevaten verloopt niet optimaal. Daardoor stapelt vet en vocht zich onderhuids op. Bij lipoedeem kan wel een lymfoedeem-component ontstaan. In dit geval spreekt men van lipolymfoedeem.

 

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een opstapeling van lymfevocht waardoor zwelling kan ontstaan. Afhankelijk van welke lymfeklieren en lymfevaten minder goed werken of afwezig zijn kan men ter hoogte van verschillende regio’s lymfoedeem ontwikkelen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primair of secundair lymfoedeem. Primair lymfoedeem is een aangeboren verstoring van het lymfestelsel. Secundair lymfoedeem is een verworven verstoring van het lymfestelsel door bijvoorbeeld chirurgie en/ of radiotherapie ter behandeling van kanker, door een trauma, door een infectie, …

 

Veneus oedeem

Veneus oedeem is een vochtophoping ten gevolge van een veneuze dysfunctie, meestal ter hoogte van de onderste ledematen. De belangrijkste ontstaansreden is een dysfunctie van de kleppen in de aderen. De zwelling wordt zichtbaar, voornamelijk perifeer onder de invloed van de zwaartekracht.

Veneus oedeem komt voornamelijk voor bij ouderen al zijn er specifieke oorzaken waardoor men ook op jongere leeftijd getroffen kan worden door een veneus oedeem. 

Hoe gaat manuele lymfedrainage Vodder in z’n werk?

Bij de manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige tractie uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, met gelijktijdig een aangepaste druk op de venen. Het ritme moet exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollig’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

De behandeling begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, de oksels, de liezen, het gelaat.

Opbouw van de behandelingenreeks

De behandelingenreeks start met een klinisch onderzoek met anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek met volumemeting van het lidmaat (perimetrie). De patiënt krijgt uitleg over de waterhuishouding in het lichaam.

In een eerste intensieve fase wordt het oedeem zoveel mogelijk verminderd. Dit duurt ongeveer 4 weken

In deze fase worden de volgende behandelingen toegepast:

 • Manuele lymfedrainage Vodder;
 • Windeling (gevolgd door het opmeten van een steunkous);
 • Aanleren van oefeningen (thuisoefeningen en in de oefenzaal).

 

De onderhoudsfase heeft tot doel de bekomen oedeem vermindering zoveel mogelijk te behouden. In deze fase worden de volgende behandelingen toegepast:

 • Manuele lymfedrainage Vodder;
 • Het dragen van een steunkous;
 • Oefeningen;
 • Lymfetaping.

BEHANDELBARE KLACHTEN

Zwellingen (oedemen), zowel zichtbare of niet-zichtbare:

 • Lymfoedemen (vb. na oncologische ingrepen bij of ter voorkoming van een ‘dikke’ arm na borstamputatie of ‘dikke’ benen na baarmoeder- of prostaatoperatie)                    
 •  Oedemen na een trauma (distorsie, fractuur, haematomen/bloeduitstortingen bv bij haemofilie)                                
 • Na een operatieve ingreep   
 • Veneus oedeem

Spierpijnen en spierletsels

Huidproblemen: littekens, fibroses, gevolgen van erysipelas (wondroos)…

Stressgerelateerde klachten: hoofdpijn, verstoring van de darmfunctie (constipatie, chronische diarree), verteringsproblemen (maagklachten)

Evelien Janssens

Evelien Janssens